สร้างสังคมให้เจิดจรัสด้วยระบบโลจิสติกส์และไอที
สารจากประธานบริษัท ซี เน็ท : เรารู้ด้านโลจิสติกส์มากกว่าที่คุณรู้

เรามีความตั้งใจที่จะวางรากฐานการกระจายสินค้าในอนาคต โดยยึดหลักการพัฒนาธุรกิจและจัดสรรสรรพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน โดยภายใต้โครงสร้างใหม่ที่ ซี เน็ท ได้ตั้งระบบปฎิบัติการพิเศษเพื่อโลกอุตตสาหกรรมโลจิสติกส์แห่งอนาคต เอาไว้ 5 อย่าง ดังนี้ 

อย่างแรก คือ สปีด ความเร็วในการกระจายสินค้าและขนส่งสินค้า

อย่างที่สอง คือ สเปเชี่ยลลิสต์ ความเชื่ยวชาญในระบบการคลังสินค้าและโลจิสติกส์

อย่างที่สาม คือ การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

อย่างที่สี่ คือ ระบบการรักษาความปลอดภัย

 

อย่างสุดท้าย คือ วางกลยุทธ์ในทุกด้านของโลจิสติกส์เพื่อให้ลูกค้าของเราบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

มันคือจิตวิญญาณของเราที่มีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลายมาเป็นรากฐานระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน เหนือสิ่งอื่นใด จากมุมมองของการขายการพัฒนาและกิจกรรมการจัดการที่ใช้ประโยชน์จากความรู้ในฐานะบริษัทที่มีประสบการณ์ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 27 ปีติดต่อกันของเครือข่ายซี เน็ท ในฐานะที่เรารู้จักจิตวิญญาณของธุรกิจนี้มากกว่าลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงความท้าทายใดๆ จากข้อเท็จจริงตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเราต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไซต์งานให้ลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งไซต์

เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนทรัพยากรมนุษย์ผ่านเส้นทางธุรกิจนี้ เราเชื่อว่า คนที่รักและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนั้นคือคนที่มีคุณสมบัติที่จะรักและเลี้ยงดูธุรกิจให้เจริญเติบโต

เราหวังว่าจะปลูกฝังทักษะในการใช้สิ่งที่เราเรียนรู้และได้รับมาให้การสนับสนุนการเติบโตก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนในภาคอุตสาหกรรมนี้

นอกจากนี้ในฐานะบริษัทชั้นนำที่สนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถทำงานและเจริญก้าวหน้าได้ เราจะพัฒนาสร้างโครงสร้างขั้นสูงขึ้นไปอีกเพื่อตอบสนองและผลักดันความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจและพนักงาน

เราต้องการได้รับการสนับสนุนอันดีเพื่อกิจกรรมอันภายภาคหน้าของ ซี เน็ท ยุคใหม่

 มกราคม 2561
มาซายะ นิชิมูระ  
(ประธานบริษัท ซี เน็ท จำกัด)

Contact Us

C NET (THAILAND) CO.,LTD.

 

Address : 173 Asia Center Building, 28th floor, Room no.28-112, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Telephone : 02-281-5464

Email : info@cross-docking.com 

 

(C)Copyright CNET(Thailand) Co.,Ltd.