ประวัติบริษัท

1992 : ก่อตั้งบริษัท ซี เน็ท ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองชิบะ

1993 : ร่วมงานกันกับ Komatsu Forklift Co., Ltd. (ปัจจุบันคือบริษัท Komatsu Lift Co., Ltd.)

1994 : ได้รับรางวัล “Encouragement Award” ในฐานะกลุ่มธุรกิจใหม่ และบริษัทน้องใหม่ที่มียอดจำหน่ายและอัตราการเติบโตสูงสุด

1995 : ร่วมทุนกันกับ POLMA บริษัทซอร์ฟแวร์สัญชาติไต้หวัน

1996 : พันธมิตรทางธุรกิจกับ IBM Asia Pacific

1997 : ปล่อยระบบการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นอย่างเต็มรูปแบบ

ปี 2000 ถึง 2004 :

 • ปล่อยระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะที่ทำงานลิงค์กันกับโลจิสติกส์ ระบบการจัดการการกระจายสินค้า และระบบจัดการปฏิบัติการทั้งหมด

 • เป็นพัธมิตรทางธุรกิจกับ Matsushita Industrial Equipment Systems Engineering

 • ปล่อยระบบศูนย์กลางการจัดการเชื่อมต่อ 3 บริษัท C Net, Kirin Logistics และ Kirin Engineering

 • เชื่อมต่อระบบ C Net Himalayas เข้ากับระบบ ASP dotted jp เพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมให้บริการทดลองใช้งาน ฟรี!

 • ร่วมงานกันกับ ASP dotted jp (ปัจจุบันคือบริษัท SBI Business Solutions Co., Ltd.) 

 • ร่วมงานกันทางธุรกิจกับบริษัท Intermec Inc., บริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านระบบการจดจำและตรวจจับใบหน้าที่มีความถูกต้องแม่นยำในสหรัฐอเมริกา

 • ร่วมงานกันทางธุรกิจกับ NEC Corporation เน้นเรื่องระบบการจัดการบริหารภายในคลังสินค้าอย่างครบวงจร เช่น การนำเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซื้อ จนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ทำให้เกิดกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วทั้งองค์การ การไหลเวียนของข้อมูลยังรวมไปถึงลูกค้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมร้านอาหาร

 • ได้รับรางวัล การจัดการยอดเยี่ยม ณ ชิบะ อินดัสเทรี่ยล คลับ ครั้งที่ 9 คือ รางวัลการจัดการบริหารยอดเยี่ยมในพื้นที่เสี่ยงภัย (พื้นที่ๆมีความเสี่ยงสูง)

ปี 2005 ถึง 2011 :

 • ปล่อยระบบปฏิบัติการลูกใหม่ ชื่อ WMS CX-Himalayas (ระบบการจัดการคลังสินค้า CX-Himalayas) ร่วมกันกับบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล โดยเน้นไปที่ XML (ย่อมาจาก Extensible Markup Language คือภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ซึ่งภาษาที่ใช้กำหนดรูปแบบของคำสั่งภาษา HTML หรือที่เรียกว่า Meta Data ซึ่งจะใช้สำหรับกำหนดรูปแบบของคำสั่ง Markup ต่าง ๆ ถ้าเปรียบเทียบกับภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น เช่นให้แสดงผลตัวเล็ก ตัวหนา ตัวเอียง เหมือนที่คุณเคยเห็นในเวบเพจทั้วไป แต่ภาษา XML นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูล โดยทั้งข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลนั้นๆไว้ด้วยกัน ส่วนการแสดงผลก็จะใช้ภาษาเฉพาะซึ่งก็คือ XSL (Extensible Stylesheet Language)

 • ปล่อยระบบการจัดการ Multi-Tariff Dotted Fare ร่วมถึงเข้าร่วมงานกับบริษัท Kepco Systems Co., Ltd. ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยีด้านนี้อย่างเป็นทางการ

 • ร่วมธุรกิจกันกับ Genesta Inc. บริษัทด้านระบบการจดจำและตรวจจับเสียงของสหรัฐอเมริกา

 • ปล่อยระบบการบริหารการจัดการด้าน การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าอุปโภค – บริโภค (หนึ่งในระบบการจัดการคลังสินค้าครบวงจร)

 • ร่วมธุรกิจกันกับบริษัท Toyo Kanetsu Solutions Co., Ltd. ในด้านระบบการตรวจจับและจดจำการขายผ่านทางเสียง

 • ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO และ IEC 27001 ISMS คือการบริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในการดำรงรักษาความลับ ความครบถ้วน และความพร้อมใช้ของสารสนเทศ

 • ร่วมธุรกิจกันกับ Korea M3 Mobile

 • ปล่อยระบบการจัดการคงคลังสินค้าแบบครบวงจรด้วยคำสั่งอีเมลธุรกิจ

 • จัดตั้งระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจรด้วยภาษาสั่งการอันหลากหลายเพื่อกลุ่มโลจิสติกส์ในอาเซี่ยน

 • ก่อตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุนบริษัท Takumi Logistics Relief Service (Dalian) Co., Ltd.

 • ปล่อยระบบคลาวด์ โดยมีการใช้งาน ci.Himalayas ทั้งหมดบนคลาวด์

 • ปล่อยระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจร ci.Himalayas/ec โดยคำสั่งโลจิสติกส์ผ่านทางเมล

 • ปล่อยระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจรด้วยภาษาสั่งที่หลากหลาย ci.Himalayas/Asia

 • ปล่อยระบบการจดจำคำสั่งด้วยเสียง ci.Himalayas/voice และยังมีให้เลือกในรูปแบบของภาษาญี่ปุ่น นอกเหนือจากภาษาอื่นๆอีกด้วย (ci.Himalayas/voice/ex)

 • ปล่อยระบบจดจำและแยกแยะรูปแบบคำสั่งด้วยเสียงรูปแบบนึงที่ชื่อ DPS sysnchronized/boydesy

ปี 2012 ถึงปัจจุบัน :

 • ร่วมธุรกิจกันกับบริษัท Ajinomoto Engineering Co., Ltd.

 • ก่อตั้งศูนย์ให้บริการ “Beijing Shinguistic System Co., Ltd.” ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน นำเสนอ PACNET แบบพรีเมี่ยม ร่วมด้วย DIA เพื่อเพิ่มพูนความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานในญี่ปุ่นและนานาประเทศ

 • เซ็ตอัพระบบออฟไลน์คำสั่งเสียงโดยจดจำความเข้ากันของสภาพแวดล้อมในที่นั้นๆ ชื่อ ci.Himalayas/voice/anywhere

 

 • ระบบปฏิบัติการป้อนคำสั่งด้วยมือ ci.Himalayas/HALO สำหรับโลจิสติสก์ทั่วโลก

 • ร่วมธุรกิจกันกับบริษัท e-Synergy (Thailand) Co., Ltd. ซัพพอร์ตระบบโลจิสติกส์ในภาคพื้นอาเซี่ยน

 • ก่อตั้งศูนย์ให้บริการและซัพพอร์ตลูกค้าที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย และจัดงานแสดงนานาชาติเกี่ยวกับระบบโลจิสต์ติกครบวงจร ชื่องาน International Logistics Comprehensive Exhibition 2014

 • บริการควบคุมการมอร์นิเตอร์ระบบจากระยะไกลบนคลาวด์ พร้อมปล่อยระบบการตรวจสอบแพ็คกิ้ง

 • เปิดตัวบริษัทในเครือสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการชื่อ C NET (Thailand) Co., Ltd. ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

 • ก่อตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ C Net Connect Service Co., Ltd.

 • ก่อตั้งพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ ชื่อ Shanghai Branch Science Technology Co., Ltd. ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • ริเริ่มศูนย์ปฏิบัติการเชิงข้อมูลใน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ให้บริการระบบการจัดเรียงข้อมูลด้วยเสียง และการสืบหาข้อมูลด้วยเสียง โดยเราเป็นบริษัทที่ได้สิทธิบัตรจัดจำหน่ายและให้บริการแต่เพียงรายเดียว

 • ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติงานและให้บริการที่ประเทศพม่า

 • ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติงานและให้บริการที่ประเทศอินโดนีเซีย

 • ก่อตั้งบริษัท Shinket Group Co., Ltd. และได้เปลี่ยนจากกลุ่มบริษัทมาเป็นแบบถือหุ้นส่วน

Contact Us

C NET (THAILAND) CO.,LTD.

 

Address : 173 Asia Center Building, 28th floor, Room no.28-112, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Telephone : 02-281-5464

Email : info@cross-docking.com 

 

(C)Copyright CNET(Thailand) Co.,Ltd.